2021-22

महिला प्रकोष्ठ 

 समिति :- सत्र 2021-22


डॉ. श्रीमती शबनूर सिद्धीकी- संयोजक

डॉ. श्रीमती जी. नाग भार्गवी- सदस्य

डॉ. श्रीमती सुनीता दुबे             - सदस्य

डॉ. श्रीमती रश्मि कुजूर        - सदस्य

श्रीमती कल्पना पाण्डेय             - सदस्य

तीन महिला प्रतिनिधि छात्रा        - सदस्य


 नियमावली :-